Výkonný výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.

Zde najdete kontakty na hlavní představitele spolku. Ostatní podrobnosti najdete v zápisu a usnesení valné hromady na jiném místě stránky. 

Předseda

M Á R A   Petr

         724 241 870      marapetr1@seznam.cz

        Místopředseda         

B L A Ž E K   Petr 

602 489 591      petr.blazek@blavo.cz

Správce hřiště Mareš Karel 608 402 299; milenamares@seznam.cz

Správce webu Vrátil Pavel 606 660 229; admin@sokol-starehradiste.info 

V zasedací místnosti na hřišti se konalo setkání zástupců TJ Sokol Staré Hradiště, starosty obce a představitelů Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky - předsedy, Ivo Lukše - místopředsedy, Soňi Bergmannové - kancelář předsedy a pana Žáka. Převážně se jednalo o připravovaných dotačních titulech pro sportovní spolky a obce. Také se...

Historická hodnota snímku není v zachycení hráče zahrávající rohový kop, ale v pohledu na halu u obecního úřadu, kterou je ještě vidět zadní strana prodejny "Pramen". Všimněte si i velikosti vysázených bříz.

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Valnou hromadu svolal výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. pozvánkami členům spolku, vyvěšením na vývěsce s uvedeným programem a informoval na web. stránce spolku:

Vážení rodiče a přátelé fotbalu, vážení členové spolku, dovolujeme si vás požádat o úhradu členských a oddílových příspěvků na rok 2020 ve výši 1 500 Kč za člena. Částka bude využita na sportovní vybavení, úhradu tělocvičen a turnajů, vylepšení stavu hřiště a zázemí atd. Platbu je možno uhradit bankovním převodem na účet TJ Sokol Staré Hradiště ,...

Jednání zahájil v 17:15 hod. a řídil člen výboru Pavle Vrátil. Úvodem konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 20 členů a valná hromada je schopna se usnášet. Přednesl návrh programu. Program byl bez připomínek schválen. Zapisovatelem byl schválen Petr Blažek. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Luboš Mádr a Stanislav Novotný.

Zprávy 

27.12.2018

Pokračujeme v úpravách klubovny na hřišti. Výměna nábytku, úprava prostoru. To vše přispěje dobré pohodě po zápasech (viz foto).