Výkonný výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.

Zde najdete kontakty na hlavní představitele spolku. Ostatní podrobnosti najdete v zápisu a usnesení valné hromady na jiném místě stránky. 

Předseda

Mára Petr

        724241870           petr.mara@sokol-starehradiste.info


Správce hřiště

Mareš Karel

608402299

milenamares@seznam.cz

Místopřeseda

Blažek Petr

                       602489591                          petr.blazek@sokol-starehradiste.info

Sekretář klubu

Bašta Lubomír

                        724401552               lubos.basta@sokol-starehradiste.info


Administrátor webu

Pavel Vrátil

606660229

admin@sokol-starehradiste.info

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Vážení rodiče a přátelé fotbalu, vážení členové spolku, dovolujeme si vás požádat o úhradu členských a oddílových příspěvků na rok 2019 ve výši 1 500 Kč za člena. Částka bude využita na sportovní vybavení, úhradu tělocvičen a turnajů, vylepšení stavu hřiště a zázemí atd. Platbu je možno uhradit bankovním převodem na účet TJ Sokol Staré Hradiště ,...

Jednání zahájil v 17:15 hod. a řídil člen výboru Pavle Vrátil. Úvodem konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 20 členů a valná hromada je schopna se usnášet. Přednesl návrh programu. Program byl bez připomínek schválen. Zapisovatelem byl schválen Petr Blažek. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Luboš Mádr a Stanislav Novotný.

Zprávy 

27.12.2018

Pokračujeme v úpravách klubovny na hřišti. Výměna nábytku, úprava prostoru. To vše přispěje dobré pohodě po zápasech (viz foto).