Návštěva našeho klubu

08.09.2020

V zasedací místnosti na hřišti se konalo setkání zástupců TJ Sokol Staré Hradiště, starosty obce a představitelů Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky - předsedy, Ivo Lukše - místopředsedy, Soňi Bergmannové - kancelář předsedy a pana Žáka. Převážně se jednalo o připravovaných dotačních titulech pro sportovní spolky a obce. Také se vyjasnily i některé otázky evidence členů a běžné problémy života sportovních funkcionářů. Prioritou našeho klubu je zajištění tréninkových ploch pro mládež rozšířením sportoviště a snad se našlo řešení cestou spolupráce s obcí.