Historie

Úvodem je třeba poděkovat všem, kteří se přičinili za zachování podkladů k vytvoření brožury k 70. letům kopané ve Starém Hradišti, ze které je čerpán text těchto stránek. Zvláště je třeba poděkovat těm, kteří tvořili tuto brožuru a to byl sekretář Luboš Bašta a majitel reklamní společnosti pan Miroslav Šendera.

Z obecní kroniky

Rok 1930

V obci zahájil činnost první sportovní klub - Volejbal klub. Nebyl registrován, hrál jen pro potěšení s podobnými nadšenci z jiných obcí. Branku si zhotovili podomácku, zakopali 2 tyče a natáhli provázek. Volejbal se hrál na malém hřišti na Kratinách.

Rok 1936

31. července t.r. se dohodli přátelé sportu na založení sportovního klubu v obci. Shání se přihlášky, stanovy a 12. září se koná valná hromada, na které jsou stanovy přijaty a provedeny volby činovníků klubu SK Hradiště. Prvním předsedou byl zvolen Bedřich Pětioký, syn starosty obce, sekretářem Josef Kašpar, číšník. Klub začínal bez peněz a proto prvním činem bylo uspořádání sbírky na zakoupení výstroje, která vynesla jen 270 Kč. Nákup míče a starších dresů však stál víc, takže členové vypomohli půjčkou. První zápas sehrál SK Hradiště 28. října se sousedním SK Srch, kdy naši prohráli s již zkušeným soupeřem v přátelském fotbalovém zápase O : 12. Klub jedná s obcí o možnosti uvolnění pozemku na fotbalové hřiště.

V tomto roce je v obci postaven pomník padlým v první světové válce. Památník byl vytesán sochařem Zeleným z Chrudimi podle návrhu místního občana Karla Boštíka. Vytesán byl ze žuly se jmény občanů z obce, kteří v letech 1914 - 1918 na různých bojištích padli. Stál 2 460 Kč a téměř polovina této částky vynesla sbírka mezi místními občany. Druhou polovinu zaplatily spolky, které v té době v obci byly. Památník byl původně postaven na malém plácku u zatáčky silnice na Brozany. Slavnostní odhalení bylo 31. května. Průvod se seřadil na Kratinách, v čele jela selská jízda na koních se státní vlajkou, za nimi legionáři, Sokolové, hasiči ve stejnokrojích, školní děti a velké množství občanů z obce a širokého okolí. Průvod prošel obcí k památníku, byla zahrána státní hymna a učitel Dubec přivítal přítomné a slavnostní řečníky, kterými byli: bývalý kapitán - legionář, učitel Kalášek z Pardubic a senátor, bývalý předseda vlády František Udržal z Rovně. Při odhalování zahrála kapela Zborov a potom položily korporace věnce květin k památníku. Nakonec jej učitel Dubec předal jménem spolků do správy starostovi Bedřichu Pětiokému. Na slavnosti bylo přítomno asi 1 tisíc osob a velké množství dětí. V předvečer sehrálo Dramatické sdružení divadelní hru "Jízdní hlídka".      Obrázek 7

Rok 1937

Na jaře t.r. hrál SK Hradiště sjednané zápasy na hřišti v Srchu. Po sklizni obilí v červenci pronajal nájemce zbytkového statku Lojka pozemek u židovy stodoly klubu na zřízení fotbalového hřiště. Již 7. a 8. srpna byly na provizorně upraveném hřišti sehrány zápasy žáků o pohár, který věnoval člen klubu, nájemce statku Rudolf Lojka. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci ze Srchu, Ždánic, Cihelny a z Hradiště. Pohár vyhráli žáci z Cihelny. Po těchto zápasech byl 8. srpna sehrán na tomto hřišti první zápas dospělých s SK Stolany, nad kterými vyhráli domácí 4 : 1.

Rok 1938

O posvícení 25. srpna přišla velká povodeň. Velká voda vzala i část nesklizených mandelů obilí a tím se ucpávaly pomocné mosty mezi Cihelnou a Pardubicemi. V těchto dnech hasiči se účastnili strážení a opravování hrází ve směnách ve dne i v noci. Voda v těchto dnech zaplavila i chlév u čp. 10 a dobytek musel být vystěhován. Statek u Ponců byl vždy při velké vodě odříznut od okolí vodou. Byla proto na statku udržována pontonová loď, na které se udržovalo spojení s obcí.

Na podzim vstupuje mužstvo SK do mistrovských soutěží, hned první rok 3. třídu vyhrálo a postoupilo do 2. třídy. V těchto prvních letech je výraznou postavou SK Hradiště sekretář Josef Kašpar. Klub využil počátečního nadšení členů, postavil na hřišti malé kabiny na převlékání mužstev a celé hřiště oplotil.

První osobní automobil v obci měl při převzetí hospodaření na zbytkovém statku čp. 26 František Aschenbrenner. Druhé auto, dodávkové, si koupil řezník František Plecháček a malou dvousedadlovou Aerovku bývalý důstojník armády a školkař ovocných stromů Vladimír Vacek z Cihelny.


Rok 1936 - začíná historie naší kopané

31. července 1936 se sešli přátelé sportu ve Starém Hradišti, aby projednali založení sportovního klubu. Nejagilnější z nich, pan Josef Kašpar, vypracoval stanovy a poslal je ke schválení. Tak se stalo, že 10. srpna 1936 oficiálně vznikl SK Staré Hradiště. Dne 12. září se stal prvním předsedou klubu pan B. Pětioký, místopředsedou pan Fr. Maxa a sekretářem pan J. Kašpar. Byla provedena sbírka po obci, která vynesla 270 Kč. Ostatní peníze na výstroj museli dát hráči z vlastních kapes. Nebylo hřiště, byla pouze ohromná vůle hrát fotbal. První zápas sehráli fotbalisté SK Staré Hradiště v sousedním Srchu s vý-sledkem 0:12. Za mužstvo Srchu nastoupili pozdější hráči Starého Hradiště - Rotter, Roub a Novák. V tomto roce sehrál SK pouze 3 přátelské zápasy. Kromě Srchu ještě se Semínem (0:8) a Opatovicemi (1:6). Střelcem historicky prvního gólu byl Puhlovský. Hráli: Pavlíček, Cibulka, Souček, Jirek, Stehno, Valeš, Virt, J.Novák, K.Novák, Kostelecký, Jezdinský.        Obrázek 8

1937

7. srpna toho roku se uskutečnil první zápas na vlastním hřišti za "Židovou stodolou". Byla to slavnostní chvíle pro všechny příznivce kopané ve Starém Hradišti. Jako první ho vyzkoušeli žáci a hned po nich i jedenáctka dospělých, která vybojovala historicky první vítězství nad týmem SK Stolany v poměru 4:1. Hráli: kádr z minulého roku rozšířen, přišel Obst, Just, Šebek, Halada, Dvořák, Bažant, Horáček a ze Srchu Rotter, J.Obst a Marek.Zápasy: celkem 29, poměr branek 59:154Střelci: Just 22 gólů. Obráz.. 8a

1938  

5.června byla slavnost otevření nově upraveného a oploceného hřiště. Již tento rok bylo založeno dorostenecké družstvo, které se postupně vypracovalo mezi nejlepší v tehdejší Východočeské župě. Mužstvo dospělých hraje mistrovskou soutěž III. třídy V.Ž.F.. Hráli: přišli hráči Jirák a Kostelecký. Zápasy: 32 zápasů, poměr branek 116:160. Střelci: Novák 32 gólů.       Obrázek 8b       Obrázek 8c

1939

Mužstvo dospělých skončilo ve III.třídě na 1. místě a postoupilo do II. třídy. Stabilizoval se kádr hráčů, někteří odešli, jiní přišli. Mužstvo si vede úspěšně i v podzimní části soutěže II. třídy. Hráli: Hladěna, Picka, Marek, Volák, Kostelecký, Obst, Virt, Jirák, Rotter, Novák, Horáček. Zápasy: 29 zápasů, poměr branek 127:98. Střelci: Rotter 38 gólů.

1940

Mužstvo skončilo ve II. třídě na 3. místě. Začínají se projevovat problémy válečných let nejen v kádru hráčů ale i mezi funkcionáři. V tomto roce vznikl hokejový oddíl dospělých a dorostu. Oba si vedly dobře a patřily k nejlepším na pardubicku. Hráli: sestava stejná jako v předchozím roce Zápasy: 35 zápasů, poměr branek 120:125. Střelci: Rotter 48 gólů !!!

1941

Dění v klubu vyvrcholilo volbou nového výboru. Předsedou se stává Adolf Žák, sekretářem Josef Rotter. Někteří hráči jsou nasazeni na nucené práce do Říše. Některé vybrané výsledky S.K. Staré Hradiště - Explosie Semtín 7:2, S.K. Staré Hradiště - S.K. Srch 4:0. Hráli: sestava nezměněna. Zápasy: 29 zápasů, poměr branek 108:98. Střelci: Rotter 23 gólů.    Obrázek 9

1942

V mistrovské soutěži II. třídy obsadil SK Staré Hradiště opět velmi pěkné 2. místo. Dobře pracuje také nový výbor. Hráli: k dosavadnímu kádru přibyl Havránek, Kostelecký a Píša. Zápasy: 30 zápasů, poměr branek 105:108. Střelci: Novotný 28 gólů, Rotter 20.   Obrázek 10

1943

V tomto roce sehrál J.Rotter 180. zápas za SK a Novotný 100. zápas. Vzniklo také mužstvo "staré gardy" z hráčů, kteří již nenastupovali v mistrovských soutěžích. Dále hráli: Malíř, Píša, Souček, Carva. Zápasy: 29 zápasů, poměr branek 92:94. Střelci: Novotný 28 gólů. Bylo zahájeno cvičení žáků a chlapců 10-14 tiletých na hřišti S.K. Staré Hradiště pod vedením Oldřicha Engeho a zorganizovány slavnosti Máje v obci.   Obrázek 10a     Obrázek 11    Obrázek 11a   

 1944 

Válečné události byly příčinou zastavení soutěží. Hrála se pouze příležitostná přátelská utkání, případně turnaje. Kapitán I.A sestavy Josef Rotter sehrál 200. utkání v barvách Hradiště.

1945

Také jarní sezóna byla bez mistrovských soutěží. Ty začaly až na podzim. Do té doby byly hrány pouze přátelské zápasy. Největším úspěchem bylo vítězství nad divizním mužstvem Slovanu Pardubice 4:3 na hřišti AFK Pardubice. Všichni hráči a dorostenci se členy výboru se zúčastnili brigády na poli. Pracovali při vybírání a odvozu brambor. Bylo založeno "B" mužstvo - a dále máme dorostence a žáky. Hráli: A-mužstvo - Skala, Souček, Tůma, Cyrus I, Cyrus II, Harvánek, Kostelecký, Rotter, Novotný, Jirek.    B-mužstvo - J.Novotný, Kučera, Kudyn, Virt, Píša, O.Šendera, Mašín, Bašta, Zeman, Horáček. Bylo sestaveno I. mužstvo hokejistů doplněné loňskými úspěšnými dorostenci. Sestava I.A hokejistů: Kalhous, Čermák, Novák, Bašta, Cibulka, Kostelecký, Skala, Souček.      Obrázek 12

Rok 1946 - počátek období změn i krize klubu

Dobře rozehranou soutěž II. třídy z podzimu 1945 dotahuje mužstvo SK na jaře ve vítězství v soutěži a postup do I.B třídy Orlicko. SK uspořádal v restauraci pana O.Šendery I. Společenský ples a oslavil 10 let trvání. Máme vybudovaný krásný sportovní stánek a jsme na něj hrdi. Účastníci I.B. třídy: S.K. Holice, Česká Třebová, Sezemice, Staré Hradiště, Hrochův Týnec, Litomyšl, Dašice, SK Pardubice, SK Nemošice, SK Choceň. Hráli: Novotný I, Horáček, Bašta, Pavlík, Zeman, Píša, Kostelecký, O.Šendera, Souček, Novotný II, Novák, Novotný III, J.Rotter, Podaný, Mlateček, Vondra.

1947 - 1948

Uspořádán maškarní ples a Mikulášská zábava. Máme 3 kluby - muže, dorost, žáky. Náborem žáků a dorostenců pověřeni - v Hradišti Bašta J., v Cihelně Souček, v Ohrazenicích Dubec a v Brozanech Rotter. Velmi neúspěšný rok SK Staré Hradiště. Mistrovská soutěž I.B třídy je nad síly hráčského kádru. Mužstvo neuspělo ani v baráži o setrvání a spadlo do II. třídy. Neúspěchy vedly k rozkolu nejen v řadách hráčů, ale i funkcionářů.

1949 - 1956

V roce 1949 nastala ve fotbale v S.K. Staré Hradiště krize. Na vojnu odešli někteří borci (Bašta, Novotný, Souček) a ostatní odešli do pohraničí. Nedalo se nic dělat a 8 let se čekalo na znovuzrození fotbalu a to již TJ Sokol Staré Hradiště. Řada hráčů zanechala aktivní činnosti, někteří odešli kopat za "B" Semtína i do jiných celků. A tak se zdálo, že natrvalo osiřelo pěkné hřiště v Hradišti a nové kabiny. Nějaký čas kopalo na našem hřišti VCHZ Semtín. Skutečný konec starého hřiště nastal v roce 1955, kdy nové JZD ve Starém Hradišti začalo se stavbou kravína. Na tuto akci padlo hřiště a vše, co na něm bylo.

1957

Začala se psát nová kapitola fotbalu Starého Hradiště. Již od jara začali trénovat nejmladší žáci, zatím jen na malém dětském hřišti a začíná se rodit i mužstvo dospělých. Problém spočívá v tom, že není kde hrát a trénovat. Od JZD jsme dostali pozemek na hřiště jako náhradu za bývalé hřiště, které zabralo JZD pro stavbu kravína. Byl nám dán pozemek na národním výborem. Kvalitou se bohužel nemohl rovnat se starým hřištěm. Jednalo se parcelu na bývalém pozemku p. Pavlíčka a p. Berana.

1958

Pod novým názvem SOKOL Staré Hradiště pokračuje přerušená historie fotbalu v obci. Nebylo zatím hřiště a tak první mužstvo a žáci trénují v tělocvičně. JZD přislíbilo pomoc při úpravě terénu i výstavbě kabin. Řízením prací byli pověření p. Karel Novák a p. Kostelecký. Nové sportoviště se však rodí velmi těžce a pomalu. Předsedou klubu se stává p. Rotter, dále Puhlovský, p. Podaný J., Mlateček, Kostelecký Jar., Bašta Jar., Spálenský.

1959 - 1962

Stále se mění výbor, je mnoho práce s úpravami hřiště. Nejsou kabiny, které mají být upraveny z hospodářské budovy pana Pavlíčka. Do oddílu se hlásí řada hráčů z okolních klubů (Luboš Půlpán ze Srchu, Jar. Nepovím ze Sezemic). V těchto letech se tvoří nové mužstvo dospělých (Rykr, Vondra, Píša, Jeřábek, Budinský, Harvánek, Spálenský, Žampach, Urban, Půlpán, Široký, Krajník, Novák, Nešetřil, Lažek, trenérem je Fr. Široký).         Obrázek 13

1963 - 1964

Fotbalový výbor pracuje ve složení: Rotter, Jeřábek, Píša, Kudyn, Široký, Ráliš, Harvánek, Polák, Jindra, Brandejský, Koníř, Souček, Žák. V prvním mužstvu dospělých se formuje kádr: Rykr, Polák, Píša, Hlaváček, Nepovím, Harvánek, Spálenský, Urban, Široký, F.Novák, J.Novák, Libřický st., Klement a začínají také talentovaní dorostenci Fr.Truhlář a Zd.Hloušek. Trenérem je J.Rotter, předsedou Jeřábek. Trenují také žáci a dorostenci.

1965

Na podzim zahajuje mužstvo mistrovskou soutěž IV. třídy. Daří se mimořádně, mužstvo je v polovině soutěže na prvním místě se ziskem 17 bodů a poměrem branek 40:7, když polovinu branek nastříleli Zdeněk Hloušek a Franta Truhlář. Hráli: Rykr, Vondra, Novák M., Široký, Moník, Nepovím, Jeřábek, Kostelecký, Jedlička O., Novotný L., Hloušek Zd., Křtěn, Truhlář, Libřický, Novák P., Jozif, Novák V., Polák V., Klement O. Předsedou klubu je Jeřábek, trenérem Rotter Jos.      Obrázek 14


Rok 1966 - 30. výročí od vzniku spolku

Mužstvo udrželo podzimní formu a v jubilejním 30. roce své historie postoupilo do III. třídy. Trenérem je J.Rotter. Hrají také žáci (trenér Píša L.) a dorost (trenér J.Podaný). Správcem hřiště je V.Polák st. Hráli: M.Novák, P.Novák, Monik, Hrdý, Libřický, Křtěn, V.Novák ml., Vinkler, Truhlář, Hloušek, Nepovím, Jeřábek, Novotný L., Rykr, Flégr, Kostelecký, Jedlička, Široký. Dorost - okr. přebor. Žáci - od září trenér Novák Fr.      Obrázek 15

1967

Loňský kádr mužstva rozšířili hráči Syrový, Bouček, Jeřábek, Beran, L.Novotný a M.Šendera. Celou soutěž mužstvo vyhrálo a postoupilo do okresního přeboru. Zlepšila se také situace v dorostu, kde se ujal funkce trenéra J.Jindra. Zápasy: celkem 34, poměr branek 83:53. Střelci: V.Novák 24 gólů, Vinkler 18. Rykr dosáhl průměr branek 1,28

1968

V konečné tabulce okresního přeboru skončilo mužstvo na 5. místě. Na jaře se navíc probojovalo do finále okresního kola Českého poháru, kde 11.4. prohrálo 0:2 s Jiskrou Holice. Předsedou oddílu je J.Podaný, tajemníkem a jednatelem J.Bašta. Trenéry I. mužstva jsou Vinkler s Novákem, dorost vede Jindra a Podaný, žáky Vlasák. Hráli: Rykr, Polák, Moník, Truhlář, Tuček, Hájek, Vinkler, Kostelecký, Šendera, Dušek V., Dušek M., Doležal, Novák F., Novák V., Hloušek (návrat z vojny), Zeman (dorostenec), Syrový, Budinský, Beran, Brandstretr. Vedoucí Souček Ant. Zápasy: 36 zápasů, poměr branek 76:54. Střelci: V.Novák 18 gólů, O.Dušek 11.

1969

V okresním přeboru mužstvo skončilo na 3. místě. Horší to bylo v novém ročníku po podzimní části, když obsadilo až 9. místo. Úspěšně se v tomto roce pokračovalo v tradici dětských dnů. Konečně také stála nová dřevěná kabina a začala výstavba železné konstrukce tribuny. Hráli: Rykr, Moník, Vinkler, Dubec, V.Hájek, Cink, Hloušek, Nepovím, O.Dušek, J.Kostelecký, M.Šendera, Polák, Tuček, Novák, Syrový, Z.Hájek. Zápasy: celkem 32, poměr branek 62:56. Střelci: V.Novák 11, O.Dušek 10. Za žáky nastupovali: Sákra, Bašta J., Podaný M., Vlasák P., Flégr M., Šendera T., Husnaj, Novotný M. Obrázek 16

1970

I. mužstvo skončilo v okresním přeboru až na 9. místě a prožívalo krizové období v docházce na treninky i na zápasy. Mnohem úspěšnější bylo mužstvo žáků, které skončilo na 2. místě, hned za VCHZ a vyhrálo VI. ročník memoriálu RENGELA v Čivicích. Hráli za žáky: Bína, Novotný, Hovorka, Hanzl, Stránský, Ulrich, Stárka, Flegr, Vlasák, Vaníček, Strachoň, Harvánek, trenéři Vlasák a Harvánek.

1971

Do podzimní sezóny nastoupilo I. mužstvo pod vedením nového trenéra A.Berana, který zavedl v mužstvu dosud nebývalý režim, který ovšem hráči přijali a výsledek se dostavil - v polovině soutěže bylo mužstvo na 2. místě. Hráli: Hájek, Monik, Skokan, M.Novák, L.Novotný, Kostelecký, Polák, O.Dušek, Tuček, Hloušek, Cink, Macák, Rykr, Zadrobílek, M.Dušek. Střelci: O.Dušek a Cink po 15 gólech.        Obrázek 17

1972

Úspěšný podzim 1971 pokračoval v dobrých výkonech i na jaře a vyústil v konečné umístění na 2. místě okresního přeboru, což znamenalo postup do krajské I.B třídy (1. Dukla Opatovice). Dorost hrál ve III. třídě (7. místo) pod trenérskou taktovkou J.Jindry, žáci v okresním přeboru (4. místo) pod F.Novákem. Hráli: Vinkler, L.Novotný, Monik, Tuček, Růžička, Hájek, Rykr, Polák, Kostelecký, Hloušek, Macák, Dušek, Skokan, Zadrobílek, F.Novák, M.Novák, Koblížek, Cink, Vaculík, Beran, Libřický. Zápasy: celkem 46 zápasů, poměr branek 87:88. Střelci: Růžička 17 gólů, Zadrobílek 10.

1973

V ostré konkurenci mužstev I.B třídy Chrudimska skončilo I. mužstvo v polovině tabulky (7. místo) pod vedením B.Lněničky (hráč VCHZ Pce, Transporta Chrudim, Jiskra Jaroměř). Dorost obsadil ve III. třídě 4. místo (trenéři F.Novák, Hovorka), žáci v okresním přeboru 6. místo. Hráli: Rykr, Kokeš, Meril, Tuček, Polák, O.Novotný, Vinkler, Daniel, O.Dušek, Lněnička, Hloušek, Růžička, M.Dušek, F.Novák. Zápasy: celkem 43 zápasů, poměr branek 73:75. Střelci: Růžička 14 gólů, Hloušek 13.

1974

V konečné tabulce 1.B třídy Chrudimska v ročníku 73-74 je první mužstvo na 10. místě. Velmi úspěšný byl dorost, který postoupil do okresního přeboru. Hráči A: Rykr, Daniel, Monik, Vinkler, Růžička, O.Dušek, M.Dušek, Špaček, Lněnička, Tuček, L.Novotný, Polák, Hloušek, Kokoška. Zápasy A: celkem 44, poměr branek 77:84. Střelci: Špaček 12 gólů, O.Dušek 11.      Obrázek 18   Obrázek 19   Obrázek 19a

1975

Mužstvo dospělých skončilo v I.B třídě na slušném 6. místě, dorostenci pokračovali v dobrých výkonech a po podzimní části nového ročníku vedli okresní přebor, vyznamenali se však starší žáci, kteří postoupili do krajského přeboru (nejvyšší soutěž žáků v republice)!

Účastníci: 1. Lokomotiva Pce; 2. VCHZ Pce; 3. Tesla Pce; 4. Havlíčkův Brod; 5. Hlinsko; 6. Transporta Chrudim; 7. Ledeč nad Sázavou; 8. Sokol Staré Hradiště; 

Hráči starších žáků: Demjančuk, Stehno, Vlk, Chmelík, Pánek, Pecháček, Hájek, Banda, Hovorka, Novotný, Bašta L., Vosáhlo, Koníř, Urban, Pitrle. Trenéři: Libřický, Harvánek, Vlasák. Nejlepší žáci - Harvánek Mil., Vondra. Předzápasy hrají mladší žáci, které jsme si půjčili z Tesly Pardubice, trénuje je náš bývalý hráč Fr. Syrový. Svépomocí bylo v tomto roce dokončeno hřiště na volejbal a nohejbal v hodnotě 59 156,70 Kčs. Z členů zaslouží uznání Tlučhoř, Kudrna, Jindra, Voříšek, Polák st., ,Bašta J., Podaný, Puhlovský. Byl to úspěšný rok. Zápasy A: celkem 50, poměr branek 96:96. Střelci: O.Dušek a Lněnička po 16 gólech.

Rok 1976

První mužstvo končí v dohraném ročníku I.B třídy na 11. místě a v soutěži pokračuje. Trenérem je Z.Hloušek. Dorost hraje nadále okresní přebor, když mu postup jen velmi těsně unikl. Trenérem je stále F.Novák. Žáci však nestačili na krajský přebor a vracejí se do okresního přeboru. V tomto roce oslavujeme 40. výročí založení. Sokol se rozrůstá - kromě fotbalu vzniká oddíl ZRTV, v němž cvičí ženy a starší i mladší žactvo, a také oddíl stolního tenisu. Oddíl nohejbalu, využívající naše hřiště s asfaltovým povrchem, hraje krajský přebor. Trénuje je Dušánek. Hráli (I. mužstvo): Tuček, Vinkler, Málek, Koblížek, L.Novotný, M.Dušek, O.Dušek, Kvídera, Polák, Daniel, Suda, Rykr, Hloušek, M.Flégr, F.Flégr, Neuman, P.Vlasák, T.Šendera, Pallas, Husnaj, Monik, Hladký. Zápasy: celkem 46, poměr branek 82:95. Střelci: O.Dušek 22 gólů, Vinkler 16.

1977

První mužstvo skončilo v I.B třídě na 6. místě, trenérem je stále Z.Hloušek. Dobře si vedl také dorost a žáci. I. mužstvo: Rykr, Šendera T.,Tuček, Vinkler. Novotný L., Dušek O., Kvídera, Daniel, Neuman, Pallas, Málek, Vlasák, Koblížek., Bašta J., Dušek M., Polák, Suda, Flégr M., Husnaj. Žáci: L.Bašta, L. Demjančuk, Pařízek, Podaný, Hlaváček, Polášek, Žampach, Kopecký, Bína, Poláček, Budinský, M.Šendera, Šafařík, Potůček, Vlasák J., Daněk. Trenéři: Libřický, Harvánek. Dorost: Bašta L., Votápka, Vašák, Pánek, Pecháček, Vosáhlo, Veselík, Hladký, Novotný, Banda, Urban, Kosina, Vondra, Stehno O., Filipi, Martanik. Trenéři: Novák F., Harvánek. Konaly se tradiční "Šibřinky" a dětský karneval. Zápasy A mužstva: celkem 45, poměr branek 82:70.

1978

Smolný rok. První mužstvo sestoupilo z I.B třídy, když v konečném účtování obsadilo v tabulce až předposlední místo. Dobře však začalo na podzim v okresním přeboru. Výborně si také vede dorost pod vedením F.Nováka a M.Novotného. Hráli: Koblížek, Holas, Bašta, Pallas, Suda, Kosina, Vlasák, Hloušek, Novotný, Vinkler, Rykr, Tuček, Hloušek, T.Šendera, Kvídera, M.Dušek. Zápasy: celkem 53, poměr branek 100:121. Střelci: Koblížek 18, Pallas 15. Výbor TJ - předseda Podaný Jos., těl. pracovník - Kudyn, jednatel - Bašta J., hospodář - Jindra J., metodik - Polák V. ml., zdravotník - Roub B., správce - Polák V. ml., Pulpán L., Vlasák J., Novák Fr.         Obrázek 21

1979

První mužstvo skončilo v okresním přeboru na 4. místě. Nejúspěšnějším mužstvem byli v tomto roce dorostenci pod vedením F.Nováka a M.Novotného. Vyhráli okresní přebor s osmibodovým náskokem před druhým Paramem a impozantním brankovým poměrem 68:11. Postoupili do krajské I.A třídy. Hráli: L.Bašta, O.Stehno, Vosáhlo, Theodor M., Pecháček, Filipi, Kobrle, Veselík, Puškáš Z., Urban, Kopecký, Hlaváček, Koníř, Banda, Daněk, Pánek, Chmelík, Vlasák J., Potůček M. Starší žáci - 7. místo, trenéři: Polák V., Šendera M. Mladší žáci - oddíl byl založen a obsadil 5. místo - kádr: Novák F., Kmoníček, Maxa, Libřický, Bína, Rykr, Černík, Žampach, Hruša

1980

Patří k úspěšným rokům. První mužstvo vyhrálo okresní přebor a vrátilo se do I.B třídy. Oddíl zahájil výstavbu nových kabin. Dorostenci si vedli úspěšně v krajské I.A třídě, kde obsadili 8.místo. Jak rok dobře začal, tak špatně skončil. Incident při posledním mistrovském utkání podzimu se Sokolem Bohdaneč, který vyvrcholil vyloučením dvou hráčů, předčasným ukončením zápasu a následnými tresty zřejmě zcela vykolejil funkcionáře, takže kromě jiného chybí v dokladech i závěrečné zhodnocení roku.      Obrázek 22

1981

Střídání generací je typické pro mládežnická mužstva. V malých oddílech se většinou nepodaří udržet dobrou úroveň po delší časové období. Potvrdilo se to i v případě dorostu, který v tomto roce s podstatně obměněným kádrem sestoupil z krajské I.A třídy. První mužstvo se však v I.B třídě udrželo, když v soutěži obsadilo 11. místo. Po dohodě oddílů hrálo mužstvo žáků pod hlavičkou Sokola Srch. Podzim však první mužstvo nezačalo dobře. V polovině soutěže obsadilo poslední místo se ziskem pouhých 5 bodů. Hráli: J.Bašta, L.Bašta, M.Dušek, O.Dušek, Stehno, Kvídera, M.Flégr, F.Flégr, Koblížek, Vašák, Hloušek, Horáček, Suda, Theodor, Vinkler, Svoboda, Kosina, Prchal, Rykr, Málek, Daněk, Novotný, Harvánek, Špaček. Zápasy: celkem 47, poměr branek 72:121. Střelci: M.Flégr 18, Koblížek 9.            Obrázek 23

1982

Prvnímu mužstvu se jaro nepodařilo a v konečném účtování prohrou v po-sledním zápase obsadilo sestupovou 13.příčku. Podzimní část nového ročníku v okresním přeboru absolvovalo na 5. místě. Událostí roku jsou však práce při budování nových kabin v hodnotě díla 320 000 Kčs. Všeobecně je tato stavba nazývána STAVBOU FRANTY NOVÁKA a nenašel se nikdo, kdo by tento fakt zpochybnil. Existuje však také dlouhý seznam členů oddílu, kteří mu v jeho díle vydatně pomáhali. Družstvo žáků se vrátilo "pod rodnou střechu" a hraje opět pod hlavičkou Sokola Staré Hradiště. Pod taktovkou trenérů Libřického a V.Hájka hráli: F.Novák ml., Rykr, Brož, P.Libřický, Chvojka, Radovan Hájek, Zeman, Jindra, Klíma, Kmoníček, Kršík, Svoboda, J.Novotný. Zápasy: celkem 44, poměr branek 102:74. Střelci: M.Flégr 19 gólů, Daněk 15.              Obrázek 24

1983

První mužstvo dohrálo na jaře okresní přebor na 5. místě. Dobře si vedl i dorost a žáci. Z prvního mužstva dospělých odešel dlouholetý hráč a opora Ota Dušek, z dorostu "odrostlo" hned 8 hráčů - Demjančuk, Vinkler, Kršík, Marek Šendera, Libor Hájek, Závodník, Svědiroh a do vrcholového střediska VCHZ odešel Honza Žampach. Událostí roku bylo otevření nových kabin na hřišti. Znamenaly nejen velký pokrok ve využívaných prostorách, ale i nesrovnatelně lepší hygienické podmínky a také vlastní prostory pro klubovou činnost. Horší to bylo v podzimní části nového ročníku. jen žáci byli na 2. místě, zato dorost na 9. a první mužstvo dokonce na 10. místě z 12 účastníků. Hráli: J.Bašta, Harvánek, Málek, Kosina, Flégr, Daněk, M.Šendera, Svoboda, Koblížek, Potůček, Špaček, Rykr, Vašák, Bartoška, Nesvačil, Vosáhlo, Hloušek. Zápasy: celkem sehráno 33, poměr branek 68:52. Střelci: Daněk 18 gólů, Flégr 10. Obrázek 25          Obrázek 25a

1984

První mužstvo dospělých se na jaře "pochlapilo" a v konečném účtování ročníku dosáhlo na celkové 4. místo. Také dorost postoupil oproti podzimu na konečné 5. místo a žáci obhájili 2. místo. Ti navíc dosáhli významného úspěchu, když vyhráli Jezdinského memoriál ve Ždánicích. Hráči žáci: Chvojka, Rykr, Pleskot, Hájek, A.Chvojka, Blažek, Zeman, Ešner, J.Novotný, T.Jindra, Vokolek, R.Novotný, Svoboda, Koch. Trenér J.Jindra. Po podzimní části nového ročníku okresního přeboru bylo první mužstvo na 3. místě. Zápasy: celkem 38, poměr branek 91:54. Střelci: Daněk 34, Flégr 16.

1985

Úspěšná série pokračovala - první mužstvo ukončilo ročník 84 - 85 druhým místem v okresním přeboru, dorost na 5. a žáci na 3.místě. Muži pak ještě vyhráli turnaj ve Starém Máteřově. Také podzim byl úspěšný, přezimování na 3. místě bylo slibné. Hráli: J.Bašta, L.Bašta, Rykr, Svoboda, Harvánek, Špaček, Kosina, Černohubý, Potůček, M.Theodor, Daněk, Bína, Jaroš, Závodník, Málek, Flégr, Koblížek, Vosáhlo, Vlasák, Vašák, Bartošek, M.Potůček. Zápasy: celkem 45, poměr branek 109:55. Střelci: Daněk 24 gólů, Svoboda 13. Dorostenci - okresní přebor. Trenéři: Šendera M., Friede L. Žáci - okresní přebor. Trenéři: Jindra J., Truhlář F. Bylo sehráno tradiční posvícenské utkání pardubických lékařů proti staré gardě Starého Hradiště. V roce 1985 jsme se stali vítězem Českého poháru v okrese Pardubice. Vyhráli jsme pohár za 1. místo v memoriálu Edy Hanschera v Máteřově