Historie hřiště

Z  historie našeho spolku

Zveřejněné fotografie jsou převážně z brožury vydané k 70 letům trvání spolku v r. 2006