Úhrada členských příspěvků

09.11.2019

Vážení rodiče a přátelé fotbalu, vážení členové spolku,                                                              dovolujeme si vás požádat o úhradu členských a oddílových příspěvků na rok 2020 ve výši 1 500 Kč za člena. Částka bude využita na sportovní vybavení, úhradu tělocvičen a turnajů, vylepšení stavu hřiště a zázemí atd. Platbu je možno uhradit bankovním převodem na účet TJ Sokol Staré Hradiště , z.s., . Číslo účtu: 1201295399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče a datum narození. Lze zaplatit i trenérům v hotovosti. Všem plátcům bude vystaven doklad o příjmu. V případě jakýchkoli dotazů jsme kdykoli k dispozici. Více na stránce Příspěvky na rok 2020