Příspěvky na rok 2020

Členské a oddílové příspěvky schválili členové spolku na valné hromadě 8. listopadu 2019.

Vážení rodiče a přátelé fotbalu, vážení členové spolku,                                                                děkujeme za podporu fotbalového oddílu a přejeme vše dobré, hodně štěstí a zdraví v roce 2020! Dovolujeme si vás požádat o úhradu členských a oddílových příspěvků na rok 2020 ve výši 1 500 Kč za člena. Částka bude využita na sportovní vybavení, úhradu tělocvičen a turnajů , vylepšení stavu hřiště a zázemí atd. Platbu je možno uhradit bankovním převodem na účet TJ Sokol Staré Hradiště, z.s., . Číslo účtu: 1201295399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno hráče a datum narození. Lze zaplatit i trenérům v hotovosti. Všem plátcům bude vystaven doklad o příjmu.

                                                Bližší informace podá místopředseda Petr Blažek