Zprávy 

27.12.2018

Pokračujeme v úpravách klubovny na hřišti. Výměna nábytku, úprava prostoru. To vše přispěje dobré pohodě po zápasech (viz foto).

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvky spolkům na rok 2019 a tak jsme obdrželi po diskuzi příslib i my. Tento příspěvek je již zapracován do rozpočtu (viz níže)