Prohlášení o bezinfekčnosti

09.08.2020

Před začátkem sezony musí všichni hráči / u mladistvých jejich zástupci/ a funkcionáři, kteří budou na soupiskách, podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Nutno vozit s sebou i na venkovní zápasy /zajistí trenéři/. Rozhodčí to budou kontrolovat. Musí to mít i přípravky i když tam rozhodčí většinou nejezdí.

Pokud se někdo nakazí, musí po vyléčení podepsat toto prohlášení znovu. Uznává se i kopie.

Tiskopis prohlášení si můžete stáhnout v souboru zde a po vyplnění odevzdat trenérovi. Hráči vyplní i druhou stranu prohlášení, mladiství nutně potřebují podpis zákon. zástupce. Potřebné údaje - ID - zjistíte v aktuálním seznamu členů. Zároveň si můžete zkontrolovat i stav vašeho emailu. Do konce roku by měl mít každý adresu potvrzenou, aby spojení s FAČRem bylo bez problémů.