DATABÁZE ČLENŮ

Shora je uveden postup, jak člen nebo jeho zástupce potvrdí emailovou adresu, na kterou bude dostávat zprávy od FAČR nebo třeba potvrzení přestupu apod. Pokud nemáte zájem uvést svoji adresu, zašlete své sdělení pomocí níže uvedeného formuláře. Vždy uvádějte k lepší identifikaci ID člena, které najdete v seznamu členů. Sdělte nám případně i to, že nechcete být členem spolku ani členem FAČRu od roku 2021.