DATABÁZE ČLENŮ

Shora je uveden postup, jak člen nebo jeho zástupce potvrdí emailovou adresu, na kterou bude dostávat zprávy od FAČR nebo třeba potvrzení přestupu apod.  Sdělte nám případně i to, že nechcete být členem spolku ani členem FAČRu od roku 2022.